เข้าค่ายลูกเสือสุนิตา

โพสต์29 เม.ย. 2556 20:40โดยวลีรัตน์ สีแสด
โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า ได้นำนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือสุนิตา ในวันที่  25  ก.พ. 2556Comments