โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2556

โพสต์26 ก.ค. 2556 09:32โดยวลีรัตน์ สีแสด
โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า นำโดยนายสุธี  จันทศร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงจากคณะกรรมการ ซึ่งได้รับการชี้แนะบางกิจกรรม ด้านเอกสาร

Comments