ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า จัดอบรมบุคลากร เรื่อง การดำเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 
วันที่   21  กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ณ  ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า เวลา 8.30 -17.00 น.หยุดเรียนครึ่งวัน

โพสต์18 พ.ค. 2558 08:20โดยWichit Burada

เนื่องด้วยวันศุกรืที่  22  พฤษภาคม  2558  คณะครูโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่าทุกท่านต้องเดินทางไปร่วมงานเปิดกล่องช็อค  ในช่วงเวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป
จึงขอหยุดเรียนครึ่งวัน  ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

ประชุมผู้ปกครอง

โพสต์29 เม.ย. 2556 21:17โดยวลีรัตน์ สีแสด

โรงเรียน  กำหนดการประชุมผู้ปกครอง วันที่  15  พฤษภาคม  2556 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป

กำหนดเปิดเรียนปีการศึกษา2556

โพสต์29 เม.ย. 2556 20:57โดยวลีรัตน์ สีแสด

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า ได้กำหนดเปิดเรียน ในวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.2556

1-3 of 3