หยุดเรียนครึ่งวัน

โพสต์18 พ.ค. 2558 08:20โดยWichit Burada
เนื่องด้วยวันศุกรืที่  22  พฤษภาคม  2558  คณะครูโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่าทุกท่านต้องเดินทางไปร่วมงานเปิดกล่องช็อค  ในช่วงเวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป
จึงขอหยุดเรียนครึ่งวัน  ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น
Comments