กิจกรรม

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า — 25 ก.ค. 2016, 20:39:36

กิจกรรมอบรมการดำเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า โดยมีคณะครูจากโรงเรียนบ้านหนองอ้อ ซับปลากั้ง และโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า จำนวน 30 คน เข้าร่วม โดยคณะวิทยากรจาก ปปช(สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) — 25 ก.ค. 2016, 20:31:26

กิจกรรมรณรงค์ ตามโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 — 22 ก.ค. 2016, 20:30:12

กิจกรรมค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน ป.ป.ช. สพฐ. น้อยและสพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 — 22 ก.ค. 2016, 19:58:14

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2556 — 26 ก.ค. 2013, 16:32:12

ตรวจสุขภาพนักเรียน — 26 มิ.ย. 2013, 13:52:13

กิจกรรมวันสุนทรภู่ — 26 มิ.ย. 2013, 13:23:50

กีฬา ต.ภูแลนคา — 30 เม.ย. 2013, 5:10:36

ประชุมผ้ปกครอง — 30 เม.ย. 2013, 3:52:21

เข้าค่ายลูกเสือสุนิตา — 30 เม.ย. 2013, 3:40:19

ค่ายคุณธรรม — 30 เม.ย. 2013, 3:24:22

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ — 29 เม.ย. 2013, 8:47:25

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2555 — 12 มิ.ย. 2012, 12:39:54

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 — 12 มิ.ย. 2012, 12:16:41

กิจกรรมทัศนศึกษา — 10 พ.ค. 2012, 9:16:03

กิจกรรมวันสุนทรภู่ — 9 ธ.ค. 2011, 16:41:09