เข้าค่ายลูกเสือสุนิตา

วันที่โพสต์: 30 เม.ย. 2013, 3:40:19

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า ได้นำนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือสุนิตา ในวันที่ 25 ก.พ. 2556