กิจกรรมค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน ป.ป.ช. สพฐ. น้อยและสพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559

วันที่โพสต์: 22 ก.ค. 2016, 19:58:14