เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2555

วันที่โพสต์: 12 มิ.ย. 2012, 12:39:54

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการปกครองแบบประชาธิปไตย