ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า ม.1 ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทร 044870252