ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า จัดอบรมบุคลากร เรื่อง การดำเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า เวลา 8.30 -17.00 น.