หยุดเรียนครึ่งวัน

วันที่โพสต์: 18 พ.ค. 2015, 15:20:30

เนื่องด้วยวันศุกรืที่ 22 พฤษภาคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่าทุกท่านต้องเดินทางไปร่วมงานเปิดกล่องช็อค ในช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

จึงขอหยุดเรียนครึ่งวัน ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น