กิจกรรม

กีฬา 55


ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า

โพสต์25 ก.ค. 2559 13:39โดยโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป.ชัยภูมิ 1


โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2556

โพสต์26 ก.ค. 2556 09:32โดยวลีรัตน์ สีแสด

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า นำโดยนายสุธี  จันทศร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงจากคณะกรรมการ ซึ่งได้รับการชี้แนะบางกิจกรรม ด้านเอกสาร

ตรวจสุขภาพนักเรียน

โพสต์26 มิ.ย. 2556 06:52โดยวลีรัตน์ สีแสด

เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2556  นักเรียนโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า  ได้รับการตรวจสุขภาพ จากคุณหมอ และเจ้าหน้าที่ รสพ.แก้งยาว

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โพสต์26 มิ.ย. 2556 06:23โดยวลีรัตน์ สีแสด

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า จัดกิจกรรมสุนทรภู่และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่  26 มิถุนายน 2556

กีฬา ต.ภูแลนคา

โพสต์29 เม.ย. 2556 22:10โดยวลีรัตน์ สีแสด

ประชุมผ้ปกครอง

โพสต์29 เม.ย. 2556 20:52โดยวลีรัตน์ สีแสด

เมื่อวันที่  12 มี.ค. 2556  ได้มีการประชุมผู้ปกครองเรื่อง ชุดแต่งกายนักเรียน

เข้าค่ายลูกเสือสุนิตา

โพสต์29 เม.ย. 2556 20:40โดยวลีรัตน์ สีแสด

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า ได้นำนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือสุนิตา ในวันที่  25  ก.พ. 25561-10 of 16