กิจกรรมวันสุนทรภู่

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา
 

วันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2554