กิจกรรมทัศนศึกษา

โพสต์10 พ.ค. 2555 02:16โดยวลีรัตน์ สีแสด

10 พฤษภาคม 2012

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่านำนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ ไร่จิมทอมสัน  อ .ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่  25 พ.ย.54
Comments