เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2555

โพสต์12 มิ.ย. 2555 05:39โดยวลีรัตน์ สีแสด

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการปกครองแบบประชาธิปไตย

12 มิถุนายน 2012Comments