กิจกรรมอบรมการดำเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า โดยมีคณะครูจากโรงเรียนบ้านหนองอ้อ ซับปลากั้ง และโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า จำนวน 30 คน เข้าร่วม โดยคณะวิทยากรจาก ปปช(สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)

วันที่โพสต์: 25 ก.ค. 2016, 20:31:26