ศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันที่โพสต์: 29 เม.ย. 2013, 8:47:25

คณะครู โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า ได้นำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 6 (ตึกลูกเต๋า) ในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2556